Spesialprodukter

Bedriftsystemer AS leverer en rekke produkter i tillegg til USB baserte Hardware krypterte enheter.

Disse produktene er alle innenfor rammen "sikring av data" . Eks. er Portkontroll systemer, som over år har utvidet funksjonaliteten fra å kun kontrollere hva slags enheter som kan kobles til USB porter.

I dag kan disse systemene gå helt ned på protokoll nivå og kan eks. kontrollere bruk av sosiale media som Facebook, Twitter etc på arbeidsplassen. I tillegg kan man også ved hjelp av såkalt "Content Control"  også bestemme , basert på innhold i dokumenter, om dokumenter er tillatt å flytte fra arbeidsstasjon / nettverk til eksterne media.

Et annet område Bedriftsystemer AS leverer et stadig økende antall produkter innenfor, er såkalt Forensic produkter. Dette er produkter som i all hovedsak benyttes av Politiet til innsamling av elektronisk bevis i forbindelse med beslaglegning av PC'r . Produkter innenfor dette produktområdet garanterer at opprinnelig data ikke er endret og at de dermed kan benyttes som bevis i rettsaker.

Vi vil etter hvert legge til flere produkter og leverandører innenfor området spesialprodukter, etter hvert som vi finner produkter / leverandører som har noe å bidra med innenfor de områdene vi føler er innenfor vårt rammeverk.

ePass FIDO-NFC USB-A Security Key (K9) with PIV Credentials Support

FEITIAN ePass FIDO®-NFC USB-A K9-PIV is a FIDO U2F and FIDO2 certified security key with…

ePass FIDO-NFC USB-A Security Key

FEITIAN ePass FIDO-NFC USB-A security key is a FIDO U2F and FIDO2 certified security key…

BioPass FIDO2 Biometric Fingerprint USB-C Security Key

FEITIAN BioPass FIDO2 Security Key K26 is built on FIDO2 specification which is issued and…

BioPass FIDO2 Biometric Fingerprint USB-A Security Key

FEITIAN BioPass FIDO2 Security Key K27 is built on FIDO2 specification which is issued and…

Ditto Shark

Ditto Shark is a forensic device for network data capture and analysis. Ditto Shark can…

Ditto DX Forensic FieldStation

The Ditto® DX is a powerful, high performance drive imager and digital forensics device that's…

Ditto Forensic FieldStation

The robust Ditto® is a trusted drive imager and digital forensics device that's perfect for…

USB 3.1 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 and 3.1 storage devices

CRU® WiebeTech® USB 2.0 WriteBlocker

Forensic in-line USB 2.0 write blocker

CRU® WiebeTech® USB 3.0 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 storage devices

SecuriRAM

SecuriRAM is a self-erasing USB drive designed to transport a limited amount of information. Its…

Kanguru Mobile Clone HD One-To-One Duplicator™

Hard Drive Duplicator Quick Overview The Kanguru Mobile Clone HD Duplicator is an ultra-portable, full…

DeviceLock – Portkontroll

Secure Your Data & Prevent Data Leakage With DeviceLock. DeviceLock DLP Suite consists of five…

ePass FIDO-NFC USB-A Security Key (K9) with PIV Credentials Support

FEITIAN ePass FIDO®-NFC USB-A K9-PIV is a FIDO U2F and FIDO2 certified security key with…

ePass FIDO-NFC USB-A Security Key

FEITIAN ePass FIDO-NFC USB-A security key is a FIDO U2F and FIDO2 certified security key…

BioPass FIDO2 Biometric Fingerprint USB-C Security Key

FEITIAN BioPass FIDO2 Security Key K26 is built on FIDO2 specification which is issued and…

BioPass FIDO2 Biometric Fingerprint USB-A Security Key

FEITIAN BioPass FIDO2 Security Key K27 is built on FIDO2 specification which is issued and…

Ditto Shark

Ditto Shark is a forensic device for network data capture and analysis. Ditto Shark can…

Ditto DX Forensic FieldStation

The Ditto® DX is a powerful, high performance drive imager and digital forensics device that's…

Ditto Forensic FieldStation

The robust Ditto® is a trusted drive imager and digital forensics device that's perfect for…

USB 3.1 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 and 3.1 storage devices

CRU® WiebeTech® USB 2.0 WriteBlocker

Forensic in-line USB 2.0 write blocker

CRU® WiebeTech® USB 3.0 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 storage devices

SecuriRAM

SecuriRAM is a self-erasing USB drive designed to transport a limited amount of information. Its…

Kanguru Mobile Clone HD One-To-One Duplicator™

Hard Drive Duplicator Quick Overview The Kanguru Mobile Clone HD Duplicator is an ultra-portable, full…

DeviceLock – Portkontroll

Secure Your Data & Prevent Data Leakage With DeviceLock. DeviceLock DLP Suite consists of five…

ePass FIDO-NFC USB-A Security Key (K9) with PIV Credentials Support

FEITIAN ePass FIDO®-NFC USB-A K9-PIV is a FIDO U2F and FIDO2 certified security key with…

ePass FIDO-NFC USB-A Security Key

FEITIAN ePass FIDO-NFC USB-A security key is a FIDO U2F and FIDO2 certified security key…

BioPass FIDO2 Biometric Fingerprint USB-C Security Key

FEITIAN BioPass FIDO2 Security Key K26 is built on FIDO2 specification which is issued and…

BioPass FIDO2 Biometric Fingerprint USB-A Security Key

FEITIAN BioPass FIDO2 Security Key K27 is built on FIDO2 specification which is issued and…

Ditto Shark

Ditto Shark is a forensic device for network data capture and analysis. Ditto Shark can…

Ditto DX Forensic FieldStation

The Ditto® DX is a powerful, high performance drive imager and digital forensics device that's…

Ditto Forensic FieldStation

The robust Ditto® is a trusted drive imager and digital forensics device that's perfect for…

USB 3.1 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 and 3.1 storage devices

CRU® WiebeTech® USB 2.0 WriteBlocker

Forensic in-line USB 2.0 write blocker

CRU® WiebeTech® USB 3.0 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 storage devices

SecuriRAM

SecuriRAM is a self-erasing USB drive designed to transport a limited amount of information. Its…

Kanguru Mobile Clone HD One-To-One Duplicator™

Hard Drive Duplicator Quick Overview The Kanguru Mobile Clone HD Duplicator is an ultra-portable, full…

DeviceLock – Portkontroll

Secure Your Data & Prevent Data Leakage With DeviceLock. DeviceLock DLP Suite consists of five…