Cloud

Bedriftsystemer AS har en rekke produkter som innebærer bruk av internett baserte løsninger.

Disse produktene kan deles i to grupper.

Løsninger rettet mot å sikre data lagret i skyen , der vi leverer muligheten til å forsterke sikkerheten på lagrede data. Alle Sky leverandører leverer løsninger for kryptering av lagrede data, der de ved hjelp av software krypterings løsninger

sikrer data som blir lastet opp i skyen. Ulempen med denne type løsninger er todelt. For det første er en software basert krypto løsning en svakere løsning enn Hardware kryptert løsning. I tillegg, og det er kansje den største ulempen, er det Skyleverandøren som sitter med krypterings nøkkelen.

I vår løsning CloudAshur, blir alle data kryptert via en Hardware basert krypto løsning der all kryptering skjer lokalt før dataene blir lastet opp i skyen og brukere sitter selv med krypteringsnøkkelen lokalt.

Dette innebærer at selv om en sky leverandørs data bli hacket, vil det være umulig å hacke data lastet opp via CloudAShur , da man for å kunne få mulighet til å låse opp data kryptert med denne løsningen, både må ha tilgang til data lagret i skyen ,samt i tillegg må man ha den fysiske enheten der krypto nøkkelen ligger og som brukeren har i sin varetekt.

Les mer om CloudAshur fra iStorage

I tillegg til CloudAshur, leverer vi Administrasjons løsning for Krypterte minnepinner.

Med disse løsningene kan selskaper via Internett / Intranett tildele og kontrollere minnepinner utlevert til brukere. I tillegg kan man via perimeter styring og tids styring kontrollere når og hvor enheter kan benyttes. Man kan slette pinner Remote og man kan eks. logge hvor enheter har blitt brukt, samt også loggføre hvilke data som er lagt inn på enheter og kopiert ut fra disse.

Vi har løsninger fra Datalocker (Ironkey EMS Console) - Datalocker (SafeConsole) - Kanguru (KRMC)

NYHET ! iStorage datAshur BT Remote Management

Take complete control of all iStorage datAshur BT drives with the iStorage datAshur BT Remote…

SecureData – Secure Encrypted BlueTooth Drive Management via Web Console

Secure Drive Management via Web Console Remotely enforce security policies: Where/When drives allowed to be…

NYHET ! CloudAshur

The future  of cloud data Security - CloudAshur is the perfect solution for anyone wanting…

SafeConsole

SafeConsole Instantly gain complete and granular control over all of your encrypted USB flash drives…

Kanguru Remote Management Console (KRMC)™

Manage and Customize All of Your Secure USB Drives From One Convenient Console

NYHET ! iStorage datAshur BT Remote Management

Take complete control of all iStorage datAshur BT drives with the iStorage datAshur BT Remote…

SecureData – Secure Encrypted BlueTooth Drive Management via Web Console

Secure Drive Management via Web Console Remotely enforce security policies: Where/When drives allowed to be…

NYHET ! CloudAshur

The future  of cloud data Security - CloudAshur is the perfect solution for anyone wanting…

SafeConsole

SafeConsole Instantly gain complete and granular control over all of your encrypted USB flash drives…

Kanguru Remote Management Console (KRMC)™

Manage and Customize All of Your Secure USB Drives From One Convenient Console

NYHET ! iStorage datAshur BT Remote Management

Take complete control of all iStorage datAshur BT drives with the iStorage datAshur BT Remote…

SecureData – Secure Encrypted BlueTooth Drive Management via Web Console

Secure Drive Management via Web Console Remotely enforce security policies: Where/When drives allowed to be…

NYHET ! CloudAshur

The future  of cloud data Security - CloudAshur is the perfect solution for anyone wanting…

SafeConsole

SafeConsole Instantly gain complete and granular control over all of your encrypted USB flash drives…

Kanguru Remote Management Console (KRMC)™

Manage and Customize All of Your Secure USB Drives From One Convenient Console