“Nye” Bedriftsystemer AS


I forbindelse med Mildef’s  oppkjøp av Bedriftssystemer AS

vil forretningsområde Kryptert Lagring fortsette som tidligere under navnet Bedriftsystemer AS.

Denne delen er kjøpt tilbake av ansatte og vil bli drevet som før med de samme menneskene, de samme produktene og de samme produsentene.

Bedriftsystemer AS vil i fremtiden ha enda mer fokus på Kryptert lagring enn tidligere , da dette vil være vårt eneste fokus område.

Bedriftsystemer AS vil som før være i tet med nye produkter, nye løsninger og nye produsenter.

All kontaktinformasjon er som før, både email adresser og direkte telefon nummer.