Spesialprodukter

Bedriftsystemer AS leverer en rekke produkter i tillegg til USB baserte Hardware krypterte enheter.

Disse produktene er alle innenfor rammen "sikring av data" . Eks. er Portkontroll systemer, som over år har utvidet funksjonaliteten fra å kun kontrollere hva slags enheter som kan kobles til USB porter.

I dag kan disse systemene gå helt ned på protokoll nivå og kan eks. kontrollere bruk av sosiale media som Facebook, Twitter etc på arbeidsplassen. I tillegg kan man også ved hjelp av såkalt "Content Control"  også bestemme , basert på innhold i dokumenter, om dokumenter er tillatt å flytte fra arbeidsstasjon / nettverk til eksterne media.

Et annet område Bedriftsystemer AS leverer et stadig økende antall produkter innenfor, er såkalt Forensic produkter. Dette er produkter som i all hovedsak benyttes av Politiet til innsamling av elektronisk bevis i forbindelse med beslaglegning av PC'r . Produkter innenfor dette produktområdet garanterer at opprinnelig data ikke er endret og at de dermed kan benyttes som bevis i rettsaker.

Vi vil etter hvert legge til flere produkter og leverandører innenfor området spesialprodukter, etter hvert som vi finner produkter / leverandører som har noe å bidra med innenfor de områdene vi føler er innenfor vårt rammeverk.

CRU® WiebeTech® USB 2.0 WriteBlocker

Forensic in-line USB 2.0 write blocker

CRU® WiebeTech® USB 3.0 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 storage devices

DeviceLock – Portkontroll

Secure Your Data & Prevent Data Leakage With DeviceLock. DeviceLock DLP Suite consists of five…

Ironkey Enterprise Management Service

Protecting your data, your mobile workforce, and your organization is easy with the IronKey Enterprise…

Kanguru Mobile Clone HD One-To-One Duplicator™

Hard Drive Duplicator Quick Overview The Kanguru Mobile Clone HD Duplicator is an ultra-portable, full…

Kanguru Remote Management Console (KRMC)™

Manage and Customize All of Your Secure USB Drives From One Convenient Console

SafeConsole

SafeConsole Instantly gain complete and granular control over all of your encrypted USB flash drives…

SecuriRAM

SecuriRAM is a self-erasing USB drive designed to transport a limited amount of information. Its…

CRU® WiebeTech® USB 2.0 WriteBlocker

Forensic in-line USB 2.0 write blocker

CRU® WiebeTech® USB 3.0 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 storage devices

DeviceLock – Portkontroll

Secure Your Data & Prevent Data Leakage With DeviceLock. DeviceLock DLP Suite consists of five…

Ironkey Enterprise Management Service

Protecting your data, your mobile workforce, and your organization is easy with the IronKey Enterprise…

Kanguru Mobile Clone HD One-To-One Duplicator™

Hard Drive Duplicator Quick Overview The Kanguru Mobile Clone HD Duplicator is an ultra-portable, full…

Kanguru Remote Management Console (KRMC)™

Manage and Customize All of Your Secure USB Drives From One Convenient Console

SafeConsole

SafeConsole Instantly gain complete and granular control over all of your encrypted USB flash drives…

SecuriRAM

SecuriRAM is a self-erasing USB drive designed to transport a limited amount of information. Its…

CRU® WiebeTech® USB 2.0 WriteBlocker

Forensic in-line USB 2.0 write blocker

CRU® WiebeTech® USB 3.0 WriteBlocker

Fast forensic access to USB 3.0 storage devices

DeviceLock – Portkontroll

Secure Your Data & Prevent Data Leakage With DeviceLock. DeviceLock DLP Suite consists of five…

Ironkey Enterprise Management Service

Protecting your data, your mobile workforce, and your organization is easy with the IronKey Enterprise…

Kanguru Mobile Clone HD One-To-One Duplicator™

Hard Drive Duplicator Quick Overview The Kanguru Mobile Clone HD Duplicator is an ultra-portable, full…

Kanguru Remote Management Console (KRMC)™

Manage and Customize All of Your Secure USB Drives From One Convenient Console

SafeConsole

SafeConsole Instantly gain complete and granular control over all of your encrypted USB flash drives…

SecuriRAM

SecuriRAM is a self-erasing USB drive designed to transport a limited amount of information. Its…