Krypterte Minnepinner

Krypterte Minnepinner

zoomironkeyI tillegg til å frakte data på bærbare maskiner har det de siste årene oppstått en utstrakt bruk av såkalte minnepinner eller USB Flash Drives. Dette er billige enkle produkter som plugges inn i alle type PCer og man kan enkelt kopiere data over på disse. Som med alle andre ting, dette er små enheter og små ting er lette å miste og selvsagt skjer dette og i stort omfang. Det mistes minnepinner daglig og data som er lagret på disse er helt ubeskyttet og tilgjengelig for enhver som finner disse enhetene.

Løsningen på dette er todelt. Først og fremst må man sørge for å kryptere informasjonen som legges på minnepinner. Der finnes det en rekke løsninger både i software og hardware, men den foretrukne løsningen er Hardware Kryptering, der selve krypteringen skjer på minnepinnen og all informasjon rundt krypteringen lagres på minnepinnen. Eks. selve algoritmen som benyttes.

I tillegg, siden det alltid vil være en tidsforinkelse ved kryptering, gir Hardware Kryptering en vesentlig raskere håndtering av kryptering / dekryptering av data. Et annet element som også bør være med i vurdering av hvilket produkt man velger bør være selve konstruksjonen av enheten. Minnepinnen blir utsatt for alle slags påkjenninger når den blir fraktet rundt, som fuktighet - støt - støv etc. Det er ikke mye nytte i data lagret på en minnepinne hvis disse ikke er tilgjengelig når man trenger dem.

For å forsikre seg om at det kun er godkjente krypterte minnepenner som benyttes av ansatte i en organisasjon, bør bruken av krypterte minnepenner benyttes i sammenheng med et port kontroll system, som McAfee's Device Control, der man bla.kan kontrollere hvilke brukere som har tilgang til å benytte minnepenner og der man kun tillater bruk av en type minnepenn, nemlig den krypterte minnepennen organisasjonen har valgt å standardisere på.

På disse sidene vil du kunne finne et utvalg av krypterte minnepenner med sentral administrasjon for håndtering av denne type enheter innen en organisasjon.

Produkter