Krypterte Disker

Hardware Krypterte Disker

Alle enheter er sertifisert ihht. FIPS 140-2

Minnepinner blir i de fleste tilfelle benyttet til å frakte data og Bedriftssystemer leverer en rekke krypterte Minnepinner for dette bruk. Når det gjelder sikker flytting av større mengder data, så har somregel minnepinner for liten kapasitet og man ønsker heller å benytte eksterne usb tilkoblede disker.

Bediftssystemer kan levere en rekke modeller av krypterte eksterne disker opp til 3 Terrabyte i størrelse og med både USB 2.0 og USB 3.0 grensesnitt.

Alle våre disker er Hardware Kryptert, der selve krypteringen skjer på disken og all informasjon rundt krypteringen lagres på disken. Eks. selve algoritmen som benyttes.

I tillegg, siden det alltid vil være en tidsforinkelse ved kryptering, gir Hardware Kryptering en vesentlig raskere håndtering av kryptering / dekryptering av data. Et annet element som også bør være med i vurdering av hvilket produkt man velger bør være selve konstruksjonen av enheten. Disker som fraktes fra sted til sted blir utsatt for alle slags påkjenninger når den blir fraktet rundt, som fuktighet - støt - støv etc. Det er ikke mye nytte i data lagret på en disk hvis disse ikke er tilgjengelig når man trenger dem.

For å forsikre seg om at det kun er godkjente krypterte minnepenner som benyttes av ansatte i en organisasjon, bør bruken av krypterte minnepenner benyttes i sammenheng med et port kontroll system, som DeviceLock Port Control, der man bla.kan kontrollere hvilke brukere som har tilgang til å benytte eksterne disker og der man kun tillater bruk av en type disk, nemlig den krypterte disken organisasjonen har valgt å standardisere på.

På disse sidene vil du kunne finne et utvalg av krypterte disker med og uten sentral administrasjon for håndtering av denne type enheter innen en organisasjon.

Produkter